Visie

De natuur is een oerkracht, en dat is overal te merken in de biologische landbouw. Zij biedt kansen, maar ook uitdagingen bij het telen van gewassen. De biologische werkwijze is om de mogelijkheden die de natuur zelf biedt, te gebruiken om aan die uitdagingen het hoofd te bieden. Zo kunnen natuurlijke processen gebruikt worden om ziekten en plagen terug te dringen. Op deze manier produceren wij gezonde, eerlijke producten met zorg voor de bodem, natuur en de mens.

Het bijzondere aan Biotrio is, dat wij de biologische productiewijze, op grootschalige wijze toepassen. Met het grote areaal, de bijpassende faciliteiten voor mechanisatie en productopslag kunnen wij efficiƫnt werken, om onze biologische ambities te verwezenlijken. Ook biedt dit ons de mogelijkheid om te experimenteren en te innoveren, om nieuwe oplossingen te zoeken voor de biologische landbouw.

Door deze unieke kans geeft dit ons ook de drang om te vernieuwen. Wij stellen ons het doel om altijd onze teeltwijzen te verbeteren. Dit kan met aanpassingen van het bodembeheer, maar ook met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie en robotisering. Net zo belangrijk is het dat wij onze vindingen hierbij uitdragen naar de rest van de biologische sector. Door actief deel te nemen aan overleggen en onderzoek, en onderdeel te zijn van telersverenigingen en ketenorganisaties, leveren wij onze bijdrage om de biologische landbouw onderscheidend te laten blijven. Ook in de toekomst.