Vaste rijpaden

Toen Biotrio omschakelde naar biologische landbouw, is meteen gekozen om ook het vaste rijpadensysteem in te voeren. Dit houdt in dat de tractoren altijd op exact hetzelfde spoor rijden, jaar in, jaar uit. Hiervoor zijn alle tractors omgebouwd tot een spoorbreedte van 3,15 meter, en uitgerust met een GPS systeem van SBG Precision Farming/Raven Europe. Door de besturing op de GPS te laten aansluiten kan gegarandeerd worden dat de sporen elk jaar op precies dezelfde plek liggen. Inmiddels werkt de GPS tot ongeveer 1 cm nauwkeurig. Dit alles was erg experimenteel toen het werd ingevoerd bij Biotrio in 2001.

Het grote voordeel van het rijpadensysteem is dat de machinedruk beperkt blijft tot een aantal sporen op het land. Daardoor wordt daar de grond aangedrukt, maar blijft hij los op de rest van het veld. Zo blijft de structuur intact. Dit heeft betere wortelgroei en vochthuishouding in de bodem tot gevolg, waardoor het gewas beter groeit. Ook is de drainage verbeterd, zodat wij vroeger in het jaar het land op kunnen om te zaaien en bemesten.