Projecten

Ook in de biologische landbouw is het belangrijk om altijd te blijven innoveren. De kennis en positie van de landbouw verandert. Daarom is Biotrio betrokken bij vele projecten en onderzoeken. Het is voor ons belangrijk om bij te blijven en te participeren in onderzoek om bij te dragen aan deze vooruitgang. Daar hebben we zelf voordeel bij, maar ook voor andere boeren en de maatschappij levert dit nuttige resultaten op. Door betrokken te zijn met nieuwe ontwikkelingen houden we onszelf scherp.

Vaak vereisen deze projecten specialistische mechanisatie. Veel van de benodigde werktuigen worden zelf door medewerkers van Biotrio in de werkplaats gemaakt of aangepast. Zo worden alle trekkers op een spoorbreedte van 3,15 m gezet, en werd in 2012 een WKM bietenrooier omgebouwd om kool te kunnen oogsten vanuit de rijpaden. Biotrio is betrokken bij de ontwikkeling van een schoffelrobot, waarbij onkruidherkenning een grote uitdaging is.