Over ons

Eind 1990 hebben we besloten om op onze gangbare bedrijven een samenwerking te starten op het gebied van mechanisatie. Daartoe werd een machine-BV opgericht. In 1998 gaf Jaap te kennen dat hij de overstap naar biologisch wilde maken. Kees volgt een jaar later. Het gezamenlijke machinepark werd grondig aangepast. Zo is de samenwerking ontstaan, die in de jaren daarna geleidelijk is uitgebreid.

In 2004 is de oriëntatie op een intensievere samenwerking begonnen. Het traject dat toen begon, leidde het volgende jaar tot een volledige fusie waarbij de exploitatie van de twee bedrijven is ondergebracht in één bedrijfsvoering.

In de hedendaagse landbouw is het noodzakelijk een sterke positie in te nemen. Biotrio heeft beschikking over een groot areaal aan grond, ervaren en gemotiveerd personeel en een uitgebreid aanbod van machines. Zo kan het bedrijf de vele uitdagingen die de biologische teelt met zich mee brengt aan.