Biologische landbouw

De biologische landbouw is een andere kijk op het produceren van voedsel. De natuur wordt in de hand genomen en gebruikt om een gezonde en eerlijke teelt tot stand te brengen. De internationale organisatie IFOAM definieert de biologische landbouw als volgt:

“Biologische landbouw is een productiesysteem dat de gezondheid van bodems, ecosystemen en mensen ondersteunt en in stand houdt. Zij is gebaseerd op ecologische processen, biodiversiteit en natuurlijke cycli die zijn aangepast aan lokale omstandigheden, in plaats van inputs met nadelige effecten te gebruiken. Biologische landbouw combineert traditie, innovatie en wetenschap ten voordele van de gezamenlijke leefomgeving en ter bevordering van rechtvaardige relaties en een goede levenskwaliteit voor alle betrokkenen.”

In de praktijk houdt dat in dat wij, bij alles wat wij doen, kijken wat de invloed op de omgeving is en de inbreng van chemische middelen uitsluiten. In plaats daarvan gebruiken wij natuurlijke processen. Om de bodem in het natuurlijke systeem optimaal te verzorgen, bemesten we alleen met organische meststoffen. We hebben een vruchtwisseling van 1 op 8, dat wil zeggen een gewascyclus van 8 jaar. Binnen de cyclus maken wij ook gebruik van rustgewassen als luzerne en klavers. Deze planten leggen stikstof uit de lucht vast in de bodem, de noodzaak voor verdere bemesting vermindert. Ook bij de onkruidbeheersing zetten wij geen bestrijdingsmiddelen in, maar maken wij gebruik van andere methoden zoals schoffelen of eggen.

Biotrio is lid van de biologische afzetcoöperatie Nautilus. Nautilus vormt een betrouwbare partner voor de afzet van onze producten, en kan zo een eerlijke prijs tot stand brengen. Verder zijn wij ook lid van de ketenorganisatie Bionext. Deze organisatie waarborgt de belangen van de biologische boeren.